Test test een twee KNAL

Moestuin Dat was hier nog rap in orde!
De foto is louter ter illustratie van hoe wijds het hier geworden is. Geweldig hé, zo'n lange zinnen dat ik nu kan maken.
Ik had zelfs nog plek over.

Goed!
De renovatiewerken zijn nog wel bezig, de pagina's van de recepten, patronen en het archief moeten nog geüpdatet worden. Ge gaat zien dat het er nu niet meer van komt. Zo gaat dat met renovaties, als ge er een keer intrekt is het gedaan met verbouwen.
Wat is er dan al wel af zult ge misschien willen weten in plaats van zelf op onderzoek uit te gaan?
Ten eerste heb ik een nieuwe header, maar dat hadt ge voorzekers al door.
Ten tweede tekende ik nog eens een familieportret. Net zoals vorige keer trekt er eigenlijk niemand echt op zijn tekening, maar het klopt nu al beter want nu staat de puber er ook tussen. Allee eigenlijk klopt het al niet meer want de puber zit juist een maand op kot. Het is een weekendportret dus eigenlijk. Maar komt ge in Leuven iemand tegen die wat boven de massa uitsteekt met een atletisch figuur en een zwarte bril, doet hem de groeten!
Ten derde, de boekenpagina is geupdate, ik heb er ook de boekskes opgezet, een boek is een boek, niet waar?
Ten vierde is er nu ook een kraamkostpagina, dat dat idee niet verloren gaat.
Ten vijfde is er nu ook een babypagina.
En ten zesde is er de moestuinpagina alwaar ik ook een tekening voor gemaakt heb en zo goed als 1000 foto's voor opgeladen heb.

Voila, dat is het dan zowat.
Wat peinst ge?
Dat kan er door hé?
Ik vind dat ook.