60 boeken en een vodje papier

EVA En toen kwam de dag dat ik met 60 boeken en een vodje papier naar Gent reed. Ik was door EVA gevraagd om wat te komen vertellen over vegetarisch eten op hun evenement en ik mocht van de gelegenheid gebruik maken om boeken te verkopen.
Onderweg had ik wat kernwoorden op een papiertje gekrabbeld en ik had er alle vertrouwen in dat alle aanwezigen al zoveel wisten over vegetarische kost dat ik mijn verhaal niet moest doen wegens te weinig geïnteresseerden.
Ik installeerde mij naast Dorien bij wijze van miniboekenbeursje en de mensen stroomden toe.

Tijdens de toespraak kwam er iemand van EVA om mijn plaats in te nemen achter de boeken. Al een chanse, ze verkocht ongeveer een derde van al de verkochte boeken. Dat moest ik dan ook al niet meer zelf doen. Die toespraak, die ga ik hier nog eens over doen, want blijkbaar is dat toch niet zo evident om elke maaltijd vegetarisch te maken, begrijpelijk, ik weet het soms ook niet.
Er waren wel wat vragen waar ik niet op een, twee, drie kon op antwoorden, dat ga ik hier bijgevolg goedmaken.
Ondertussen heb ik Dorien al ingeschakeld voor uw bijvalprobleem want dat is precies het grootste struikelpunt: Wat moet er in godsnaam tussen die boterham?
Zijn er zo nog dingen die u graag had geweten?

Een ding kan ik al vertellen, vegetariërs dragen geen rokken. Ofwel naaien ze niet, dat kan ook. Ofwel nader ik het punt waar iedereen die een boek wil het al heeft en de rest ofwel niet naait ofwel het gewoon echt niet moet hebben. Of om het nog anders te zeggen, ik heb daar grellig mijn broek gescheurd.
Ik verkocht, bij benadering, ongeveer 4 boeken.
Ahum.

Ach ja.
Ik heb Dorien toch nog eens gezien hé.

TonBouton en Wapiti, jullie mogen je adres mailen!