Moestuin #2013

1
Eerst was er dit.

2 Toen waren er heel zere armen en was er dit.

3 En toen belde ik de boer en was er dit.
En zo is het nog altijd.

de moestuin
Terwijl dit in mijn hoofd zit.

*Ahum*
Ach, maart is nog ver, niet waar?